Viaró ARTS

La bellesa a través de l'art

Viaró ARTS

La bellesa a través de l'art

Per què Viaró ARTS?

La bellesa a través de l'art

Totes les cultures de qualsevol època tenen dues coses en comú: el sentit de transcendència i la necessitat d’expressar-se artísticament; és el que ens fa humans

Sovint els nois amaguen la seva sensibilitat per una mal entesa virilitat; i tanmateix la cultura al llarg de la història l’han escrit, pintat, cantat i pensat homes de totes les èpoques que han excel·lit precisament per aquesta sensibilitat i per la seva capacitat d’expressar-la i regalar-la al món.

El foment de les Arts va lligat al treball de les emocions; per això al Col·legi eduquem els alumnes des d’aquesta vessant. Educar la sensibilitat, expressar-la i gestionar les emocions que genera el món de les Arts. És una manera de conèixer-se un mateix i donar a conèixer una part de nosaltres mateixos. Compartir la Bellesa.

I això com s’articula? Amb sessions específiques o individuals o de grups petits que treballen, segons l’edat i el grau de coneixements, la poesia, l’expressió plàstica, la dansa, el cant, els mitjans audiovisuals i els instruments musicals.

En totes les disciplines es busca l’expressió de la Bellesa; després, en cada cas es dona una sortida pública a l’experiència: concerts, musicals, recitals, etc.

L’educació personalitzada pròpia d’un col·legi només de nois, com Viaró, dona un enorme avantatge als estudiants per expressar-se artísticament sense prejudicis de gènere ni complexos; els permet ser ells mateixos i apropar-nos a la Bellesa a través de l’art.